Pasirinkite Skyrių

Kas yra ESO?

Elektros įvedimas – vienas svarbiausių žingsnių įsirenginėjant būstą. Tam, kad būtumėte prijungti prie elektros tinklų ir galėtumėte džiaugtis elektros energija, turite kreiptis į Energijos Skirstymo Operatorių (ESO). Tad svarbu išsiaiškinti, kas yra ESO ir kaip tapti ESO vartotoju?

ESO skirsto elektrą ir dujas bei prižiūri skirstomuosius tinklus, juose diegia išmaniuosius sprendimus, kad tinklai būtų patikimi ir efektyvūs, rūpinasi jų gedimų šalinimu ir naujų klientų prijungimu. ESO tikslas – patikimas, efektyvus ir išmanus tinklas, įgalinantis rinką bei sukuriantis geriausią kliento patirtį.

ESO aptarnauja 1,6 mln. klientų visoje Lietuvoje. Bendrovės aptarnaujamas plotas siekia 65,3 tūkst. km².     ESO buvo įkurta 2016 metais sujungimo būdu reorganizavus elektros ir dujų skirstomųjų tinklų bendroves – AB LESTO ir AB “Lietuvos dujos”. 100 proc. ESO akcijų valdo AB “Ignitis grupė”.

Svarbu paminėti, jog elektros įvedimo procese ESO dalyvauja kaip tarpininkas ir infrastruktūros prižiūrėtojas.

ESO savitarna – elektros tiekimo paslaugos lengvai ir greitai

ESO stengiasi, kad nauji elektros energijos klientai galėtų kuo greičiau ir paprasčiau pradėti naudotis elektra.

Tai padaryti ypač lengva prisijungus prie ESO savitarnos, adresu https://www.eso.lt/savitarna/. Savitarnoje galėsite užsisakyti bei stebėti ESO paslaugas, deklaruoti elektros skaitiklio rodmenis, matyti elektros suvartojimo istoriją, gauti kompensaciją už servitutus, priskirti teises tiekėjams bei atsiskaityti už ESO paslaugas. Visą prijungimo eigą galėsite stebėti ESO savitarnoje esančioje paraiškų stebėsenoje.

Elektros įvedimas – ką būtina žinoti 

Prieš teikiant paraišką įvesti elektros energiją, teks suskaičiuoti, kiek elektros energijos jums reikės. Šį apskaičiavimą galite atlikti naudodamiesi elektros galios skaičiuokle, kuri pateikiama ESO internetinėje svetainėje.

Taip pat prieš pildant paraišką svarbu įsitikinti, kad ankstesnis savininkas nebuvo užsisakęs prijungimo paslaugos. Jei toks įvadas sklypui ar naujai įsigytame bute jau yra priskirtas, jums tereiks pasirašyti elektros energijos tiekimo sutartį dėl kurios turite kreiptis į nepriklausomą tiekėją.

Jei elektros prijungimo paslauga visgi reikalinga, verta įsidėmėti pagrindinius žingsnius, kad elektra būtų įvesta. Visų pirma, būtina įsirengti skirstomąjį elektros tinklą iki jūsų sklypo ribos – šiuos darbus atlieka ESO, pasirašius elektros prijungimo sutartį. Visų antra, reikalinga įsirengti elektros tinklą iki pastato elektros paskirstymo dėžutės – šiuos darbus atlieka ESO arba jūsų pasirinkta įmonė (rangovas). Taip pat reikalinga įrengti patalpos vidinę elektros instaliaciją – šiuos darbus atlieka jūsų pasirinkta įmonė (rangovas).

Norint tapti ESO klientu, galima lengvai ir greitai užsiregistruoti ESO savitarnoje https://www.eso.lt/savitarna/.

Kaip tapti ESO vartotoju? ESO prisijungimo sąlygos

Prisijungę prie ESO savitarnos, adresu https://www.eso.lt/savitarna/ turėsite užsiregistruoti ir pasirinkti paraišką “Įsivesti elektrą”. Paraiškoje reikės pateikti savo kontaktinius duomenis, bei adresą, kur bus siunčiama korespondencija. Taip pat turėsite nurodyti objekto adresą (neradus adreso, suveskite unikalų numerį, kurį galite rasti registrų centro išraše) bei objekto tipą (tai butas, gyvenamasis namas, kotedžas ar kita). Toliau paraiškoje reikės įrašyti galios poreikį objekte ir nurodyti norimą skaitiklio įrengimo vietą, jei ji žinoma.

Taip pat turėsite pasirinkti projekto rengėją: tai gali būti ESO ar jūsų pasirinktas projektuotojas. Reikia žinoti, jog pasirinkus variantą operatorius (ESO)  prijungimo paslaugos sutartį ir paskaičiuotą įmoką matysite, kai bus įvertintos prijungimo sąlygos. Pasirinkus variantą – klientas (jūsų pasirinktas projektuotojas), turėsite kreiptis į projektuotoją ir pateikti jam prijungimo sąlygas. Tik projektuotojui suderinus projektą, ESO parengs sutartį su nurodyta paslaugos kaina.

Paraiškoje taip pat reikės nurodyti numatomų skaitiklių kiekį pagal tai, kiek planuojate prijungti objektų. Vienam gyvenamajam namui galite įrengti vieną skaitiklį. Jei skaitiklių reikia skirtingose sklypuose – bus reikalinga prisegti sklypų planus.

Tam, kad sėkmingai užbaigtumėte paraiškos pildymą – reikės prisegti papildomus dokumentus, tokius, kaip bendrasavininko sutikimo dokumentas, sklypo planas su pažymėta pageidautina skaitiklio vieta, notaro patvirtintas įgaliojimas, jeigu nesate sklypo savininkas bei kitą papildomą informaciją,  kuri padės operatoriui tinkamai įvertinti situaciją.

Viską užpildžius pateikite paraišką ir pasirinkite ją apmokėti. Kol paraiška neapmokėta, ESO jos nevertina.

Elektros įvedimas: žingsniai pateikus naujo ESO vartotojo prisijungimo paraišką

Visų pirma, kai tik ESO gauna paraišką, jums yra atsiunčiama išankstinio mokėjimo sąskaita už prijungimo sąlygų parengimą. Kai tik gaunamas mokėjimas, per 5 darbo dienas paraiška yra įvertinama. ESO įvertina technines galimybes ir parengia prijungimo sąlygas bei prijungimo paslaugos sutartį. Paslaugos prijungimo mokestis priklauso nuo techninių sprendinių. Apmokėjus prijungimo paslaugos sutartyje nurodytą sumą, ESO paruošia ir suderina projektą, kuris atiduodamas vykdyti. Tada pradedami ESO skirstomojo tinklo vystymo darbai, o prijungimo eigą galite stebėti ESO savitarnos paraiškų stebėsenoje. Jei projektą rengia ESO, įprastai projekto parengimas trunka nuo 2 iki 4 mėnesių. Jei elektros tinklų projektą atliekate su savo pasirinktu projektuotoju, prijungimo projektą teks derinti su atsakingomis institucijomis.

Kol vykdomi objekto prijungimo prie skirstomųjų tinklų darbai, rekomenduojama pradėti rūpintis elektros tinklo savo objekte įrengimu. Šią paslaugą galima užsisakyti per ESO arba pasirinkti kitą, kvalifikaciją šiems darbams turinčią įmonę. Taip pat reikia pasirūpinti ir Rangovo aktu, kuris būtinas elektros skaitiklio įrengimui.

Tam, kad prijungimo paslauga būtų suteikta sėkmingai, turite pasirinkti atestuotą elektriką, kuris įrengtų jūsų elektros tinklą. Jūsų pasirinktas elektrikas atlikęs reikiamus darbus turi pateikti ESO jūsų elektros tinklo dokumentus puslapyje: https://www.eso.lt

Pateikę dokumentus turite pasirinkti elektros energijos tiekėją, kurių sąrašą galima rasti puslapyje: https://pasirinkitetiekeja.lt/rinkos-tiekejai. Sudarius sutartį, tiekėjas informuoja ESO, kad reikia įrengti skaitiklį. Jis įrengiamas per 5 darbo dienas.

Štai ir viskas – galite džiaugtis įvesta elektros energija jūsų namuose.